» สินเชื่ออเนกประสงค์ » สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย (KTB)

สินเชื่อส่วนบุคคลอเนกประสงค์ 5Plus จาก ธนาคารกรุงไทย

จำนวนสินเชื่อส่วนบุคคล 7500-1000000 บาท
สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย (KTB)

เงื่อนไข

ดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล
12-26%
ระยะเวลาสินเชื่อส่วนบุคคล
12-60 เดือน
อายุผู้สมัคร
20-65 ปี
อนุมัติ
ใน 48 ชม
รับ
เงินสด
กำหนดงาน
ต้องมีงานภายใน 1 เดือน

เงื่อนไข

5 สินเชื่อส่วนบุคคลที่น่าสนใจจาก ธนาคารกรุงไทย ประจำปี 2562


ธนาคารกรุงไทย หนึ่งในธนาคารที่คนไทยคุ้นเคยกันดี มาพร้อมบริการสินเชื่อส่วนบุคคลหลากหลายประเภทที่เราสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม วันนี้เราขอมาแนะนำสินเชื่อส่วนบุคคล


สินเชื่ออเนกประสงค์ 5Plus


สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทย ที่เหมาะกับผู้ต้องการเงินเพื่อนำไปใช้ในการอุปโภค บริโภคและต้องการนำไปชำระหนี้เพื่อการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัครขอสินเชื่อสามารถสมัครได้ทั้งพนักงานประจำและพนักงานเอกชนที่มีรายได้ประจำ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
สินเชื่อส่วนบุคคลจากกรุงไทยที่จุดเด่นคือจะเริ่มคิดดอกเบี้ยเมื่อมีการกดเงินสดเท่านั้น แต่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยเท่านั้น อนุมัติวงเงินสูงถึง 12 เท่าของเงินเดือนสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพในหน่วยงานเอกชนจะได้รับสูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน

สินเชื่อ KTB Home For Cash
สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทย Home For Cash เป็นสินเชื่อที่เราสามารถนำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อสมัครสินเชื่อได้ จัดเป็นเงินกู้แบบมีระยะเวลาและเป็นเงินกู้หมุนเวียน

สินเชื่อกรุงไทยใส่ใจคุณจาก KTB
สินเชื่อกรุงไทยที่ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนก็สมัครได้ อนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 5,000,000 บาท

สินเชื่ออเนกประสงค์ ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อส่วนบุคคลอเนกประสงค์สำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน อนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 10 เท่าของเงินเดือนหรือรายรับรวมต่อเดือน และสามารถผ่อนชำระได้สูงถึง 7 ปี

สินเชื่อกรุงไทย Super easy
สินเชื่อส่วนบุคคล กรุงไทย Super easy อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อกรุงไทย Super Easy (KTB Super Easy) จากธนาคารกรุงไทย สินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน เพื่อการชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือ 1 ล้านบาท ด้วยระยะเวลาให้กู้นานสูงสุด 12-60 เดือน พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ดังนี้

• อัตราดอกเบี้ยสำหรับพนักงานประจำ อัตราดอกเบี้ยคงที่สูงสุดอยู่ที่ 20% อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
• สำหรับเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 22% อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้สุทธิ เฉลี่ยอย่างน้อย 6 เดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ระยะเวลาให้กูสูงสุด 5 ปี อีกทั้งยังสามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ต่ำสุด 12 เดือน หรือสูงสุด 60 เดือน

พิเศษสุด สามารถ Refinance หนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อดอกเบี้ยสูงจากธนาคารอื่นเพื่อรวมหนี้มาสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย Super easy ได้

สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงไทยมีหลายประเภทให้เราเลือกสมัคร โดยเราสามารถศึกษาข้อมูลและเลือกสมัครสินเชื่อที่เหมาะสมรวมถึงตรงกับเงื่อนไขของเรามากที่สุดได้คะ แต่อย่าลืมสิ่งสำคัญของคนสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล นั่นก็คือการผ่อนชำระที่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาเครดิตของเราด้วยนะคะ

ความคิดเห็นสินเชื่อส่วนบุคคล

ยังไม่มีความคิดเห็น
สมัครบัญชี
ถ้าคุณอยากเขียนความคิดเห็นก็ช่วยสมัตรบัญชีในเว็บไซต์